ŻŁOBEK JEST BEZPŁATNY!*

W Żłobku PLUSZAKOWO realizowany jest projekt „Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową Rodzica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020..  Projekt będzie trwał do 30 września 2019 roku.  Jego łączna wartość to 1 001 352,00 zł, w tym dofinansowanie unijne    901 216,80 zł.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od 1 sierpnia 2018 r.

*Warunkiem bezpłatności żłobka jest spełnienie przez Rodziców warunków wskazanych w projekcie.

„Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową rodzica”

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego