Prywatny Żłobek PLUSZAKOWO to przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka. Za cel stawiamy sobie stworzenie miejsca, gdzie najwyższą wartością jest dziecko. Nasz Żłobek to miejsce, w którym ciepło, zrozumienie i przyjazna atmosfera tworzą środowisko możliwie najbliższe domowemu.

Wspieramy indywidualny rozwój intelektualny, psychologiczny i emocjonalny Dzieci, uczymy Je samodzielności i odpowiedzialności. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w małych i kameralnych grupach, dzięki czemu Dziecko otrzymuje maksimum uwagi i opieki. Prowadzimy m.in. zajęcia w zakresie muzyki, gimnastyki korekcyjnej, tańca, języków obcych. Współpracujemy z logopedą i psychologiem. Prowadzimy także zajęcia z elementami dogoterapii.

Kadra PLUSZAKOWA to osoby wykwalifikowane i wykształcone w swojej dziedzinie. Każda z nich posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a w czas spędzony z najmłodszymi wkłada wszelkie siły i umiejętności. Przyjęte w Żłobku standardy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a Rodzicom pewność, że Ich Dziecko jest w dobrych rękach.

Nasz Żłobek ze względu na lokalizację w centrum Namysłowa oraz dogodne godziny pracy, daje Rodzicom możliwość sprawnej organizacji ich pracy zawodowej.

W Żłobku PLUSZAKOWO realizowany jest projekt „Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową Rodzica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020..  Projekt będzie trwał do 30 września 2019 roku.  Jego łączna wartość to 1 001 352,00 zł, w tym dofinansowanie unijne    901 216,80 zł.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od 1 sierpnia 2018 r.

„Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową rodzica”

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego